Jaki jest najlepszy kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata, dlatego też warto wyszukać ofertę najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb. Sprawia to, że warto dokładnie przemyśleć każdą ofertę kredytu hipotecznego. Przed złożeniem wniosku o kredyt należy przemyśleć przede wszystkim wysokość wkładu własnego oraz zdolność kredytową. Obecnie obowiązkowo jest wymagany wkład własny w wysokości minimum 20% wartości nieruchomości. Mniejszy wkład własny jest możliwy przy dodatkowym ubezpieczeniu lub zabezpieczeniu. Jednak bezwzględnie wymagany jest własny wkład o wartości co najmniej 1/10 wartości nieruchomości.

Istotna jest także zdolność kredytowa, która musi być dla banku zadowalająca. W każdym banku jest przeprowadzana indywidualna ocena możliwości klienta do terminowej spłaty zobowiązania, a tym samym określana jest maksymalna kwota kredytu. W procesie tej oceny bank bierze pod uwagę takie czynniki jak:

  • wysokość i źródła dochodów,

  • wiek kredytobiorcy,

  • liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

  • historia kredytowa.

Dzięki znajomości czynników wpływających na zdolność kredytową można ją w pewnym stopniu poprawić (np. terminowo regulując zobowiązania lub spłacając mniejszy kredyt).

Wybierając najlepszą ofertę kredytu nie powinno kierować się tylko wysokością oprocentowania, gdyż na całkowity koszt kredytu składają się nie tylko odsetki, ale też obowiązkowe ubezpieczenia, prowizja banku czy marża banku. Pomocą przy ocenie ofert bankowych jest na pewno informacja o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO), którą bank jest zobowiązany podać. Przy braku orientacji co do produktów rynku finansowego można skorzystać z pomocy z usług pośrednika finansowego, którego wynagrodzenie pokryje bank, w którym zaciąga się kredyt. Zwykle atrakcyjne oferty są przeznaczone dla osób z wysokim wkładem własnym, a osoby z mniejszym wkładem mają mniejsze możliwości.

Ważne jest też zwrócenie uwagi na formalności jak zasady rozliczania i kontroli wydatków na budowie, gdyż bank może wymagać faktur. Bank wykonuje również kontrole na terenie budowy, aby zbadać czy prace zostały wykonane zgodnie z kosztorysem. Warto także wiedzieć, że banki mogą zaproponować spłatę kredytu mieszkaniowego w ratach równych lub malejących. Rata równa oznacza, że wysokość raty pozostaje na jednym poziomie przez cały okres spłaty kredytu (zmiana może nastąpić tylko w przypadku zmiany oprocentowania). Początkowo większa część raty to przede wszystkim odsetki, a na mniejszą składa się kapitał. Dzięki temu przy końcowych spłatach rata to przede wszystkim sam kapitał. Wybierając raty malejące to kwota spłacanego kapitału nie ulega zmianie, tymczasem kwota odsetek staje się z biegiem czasu coraz mniejsza.

Powszechnie panuje opinia, zgodnie z którą atrakcyjniejszy jest kredyt z ratami malejącymi, ale należy wziąć pod uwagę własne możliwości, gdyż przy początkowych ratach może to być kłopotliwe. Tymczasem niezmienna wysokość rat pozwala na lepsze rozplanowanie budżetu domowego.

Decydując się na kredyt hipoteczny należy wziąć pod uwagę także okres na jaki planuje się go wziąć, gdyż zarówno dłuższy jak i krótszy okres czasu ma swoje zalety. Przy decyzji o dłuższej spłacie warto uzgodnić możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Natomiast decydując się na dłuższy okres spłaty otrzymamy w efekcie niższą miesięczną ratę, co będzie mniej obciążało domowy budżet. Bank z kolei ma na uwadze wiek klienta, w którym będzie on spłacał kredyt, dlatego też określają maksymalny wiek w momencie spłaty kredytu (zwykle około 70 lat), co sprawia, że kredyt hipoteczny powinien być zaciągany przed przekroczeniem 40 roku życia.