Kto może skorzystać z kredytu samochodowego?

Z kredytu samochodowego nie będzie mógł skorzystać każdy, kto zgłosi się do banki i wyrazi chęć zaciągnięcia takiego zobowiązania. Trzeba pamiętać o tym, że po złożeniu przez nas wniosku o przyznanie tego rodzaju zadłużenia bank podejmuje czynności w zakresie weryfikacji naszej zdolności kredytowej. Jest to bardzo ważny proces, który w dużej mierze wpływa na to, jaka będzie odpowiedź instytucji bankowej. Jeżeli nasza zdolność kredytowa nie będzie adekwatna do zobowiązania, o jakie się staramy, wówczas otrzymamy odmowę lub też bank przedstawi nam warunki oferty, jaką jest nam w stanie zaproponować na podstawie przeanalizowanych okoliczności.

Zdolność kredytowa przy kredytach samochodowych

Zdolność kredytową bada się po to, aby chronić zarówno instytucję bankową, jak i jej potencjalnego kredytobiorcę. Banki bowiem pragną sprawdzić, czy osoba, która się do nich zgłasza, jest wypłacalna i ma odpowiednią sytuację finansową do zobowiązania, o które aplikuje. Z kolei osoby zainteresowane dodatkowymi źródłami finansowania często nie analizują własnego budżetu, co jest bardzo nieodpowiedzialną postawą – zawsze musimy zweryfikować, czy możemy zaciągać długi i na jakich warunkach.

Co składa się na zdolność kredytową?

Banki korzystają z danych, do których mają dostęp. Sprawdzają one więc bazy danych pod kątem naszej historii kredytowej, aby sprawdzić, czy mieliśmy lub mamy długi na swoim koncie oraz ewentualnie jak wywiązywaliśmy się z obowiązków związanych z ich spłatą w przeszłości. Instytucje bankowe oceniają także nasze zarobki i wydatki na podstawie dostarczonych przez nas dokumentów – ich zakres różni się w zależności od indywidualnej sytuacji. Są to podstawowe elementy brane pod uwagę.

Badanie zdolności kredytowej – wada czy zaleta?

Choć wielu osobom może się wydawać, że weryfikacja zdolności kredytowej jest utrudnieniem na drodze do uzyskania środków – i jest to w pewnym stopniu racja – nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że takie działania są niepotrzebne. Jak już bowiem zostało wspomniane wcześniej, proces ten służy do ochrony obu stron transakcji. Oczywiście, istnieje tutaj pewne ryzyko błędu, niemniej jednak trudno dziwić się temu, że banki wykorzystują to, co mają do dyspozycji.