Czy istnieją pożyczki gotówkowe dla bezrobotnych?

Potrzeba przepływu gotówki jest naprawdę nieoczekiwana zarówno dla pracujących, jak i bezrobotnych. Zatrudnieni mają jednak różne źródła, z których mogą uzyskać pożyczki i zaliczki, podczas gdy bezrobotni mają poważne problemy z uzyskaniem pożyczek lub zaliczek. Jednym ze sposobów, który może okazać się korzystny dla bezrobotnych, są wypłaty pożyczek. Są to pożyczki krótkoterminowe pożyczane pożyczkobiorcom przez pożyczkodawców lub firmy pożyczkowe bez kłopotów.

Kredyt konsolidacyjny korzystnym rozwiązaniem

Kiedy posiadamy kilka kredytów, może przyjść taki czas, że coraz trudniej będzie nam terminowo spłacać raty zaciągniętych kredytów. Dziej się tak z uwagi na to, że pogorszyła się nasza sytuacja finansowa. W takiej nieprzewidzianej przez nas wcześniej sytuacji może nam pomóc nowy kredyt, czyli kredyt konsolidacyjny, dzięki któremu spłacimy wszystkie nasze wcześniejsze zobowiązania.

Jaki jest najlepszy kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na lata, dlatego też warto wyszukać ofertę najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb. Sprawia to, że warto dokładnie przemyśleć każdą ofertę kredytu hipotecznego. Przed złożeniem wniosku o kredyt należy przemyśleć przede wszystkim wysokość wkładu własnego oraz zdolność kredytową. Obecnie obowiązkowo jest wymagany wkład własny w wysokości minimum 20% wartości nieruchomości. Mniejszy wkład własny jest możliwy przy dodatkowym ubezpieczeniu lub zabezpieczeniu. Jednak bezwzględnie wymagany jest własny wkład o wartości co najmniej 1/10 wartości nieruchomości.